Kedves Látogató!

Tisztelettel köszöntöm Magyarország Állandó NATO Képviseletének honlapján.


A Szövetség brüsszeli központjában működő NATO Állandó Képviselet feladata a magyar kül-biztonság- és védelempolitikai érdekek és célok hatékony megjelenítése a NATO-ban, illetve a szövetségesi szolidaritás érvényesítése hazánk külpolitikájának valamennyi releváns területén. A Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának állományából összeálló csapatunk e cél érdekében dolgozik nap mint nap.

Honlapunk célja, hogy információt biztosítsunk a NATO, valamint Magyarország NATO-politikája iránt érdeklődők számára. (A Képviselet konzuli feladatkört nem lát el – amennyiben utóbbi iránt érdeklődik, kérjük keresse fel hazánk Belgiumba és Luxemburgba akkreditált kétoldalú nagykövetségének honlapját.)

Az 1949. április 4-én, Washingtonban aláírt Észak-atlanti Szerződésben foglaltak alapján a Szövetség tagjai felelősséget vállalnak egymás biztonságáért, kollektív védelmet biztosítva valamennyi tagállam számára. Miközben Magyarország élvezi e kollektív védelmi garanciát, maga is aktívan hozzájárul a tagállamok kollektív biztonságához a NATO kollektív védelemhez köthető nemzeti feladatainak ellátásával, a Szövetség katonai műveleteiben történő részvételével, továbbá védelmi képességeinek fejlesztésével és védelmi költségvetésének fokozatos növelésével.

A NATO történetének 70 éve alatt jelentős átalakuláson ment keresztül. Jóllehet a Szövetség alapvető funkciója és szerepe – mindenekelőtt a kollektív védelem – változatlan, a NATO feladatköre, a globális biztonságpolitikai rendszerben betöltött szerepe, és nem utolsósorban tagsági köre jelentősen kibővült. Magyarország – Csehország és Lengyelország társaságában – 1999. március 12-én vált a Szövetség tagjává, a NATO azonban azóta is több alkalommal bővült, bizonyítva a szervezet „nyitott ajtók” politikájának érvényességét.

 

A hiteles kollektív védelem és szövetségi szolidaritás hatékony katonai képességeket követel meg, ami a tagállamok védelmi befektetéseinek, költségvetésének növelése nélkül nem képzelhető el. Magyarország vállalta, hogy 2016-tól fokozatosan növeli védelmi kiadásait, ezáltal megfelelő mozgásteret biztosítva a Magyar Honvédség fejlesztéséhez. Szintén a szükséges képességek rendelkezésre állását célozzák a NATO által felkarolt többnemzeti kezdeményezések, amelyek az erőforrások megosztását és hatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. Ennek egyik kiváló példája a stratégiai légi szállítási program, amelynek a pápai katonai repülőtér, mint a NATO C-17-es szállítógépek befogadó bázisa ad otthont. A program keretén belül jelenleg tíz tagállam és két partnerország biztosít a NATO számára is kiemelten fontos képességet, amely egyben a transzatlanti kapcsolatrendszer fontosságának megjelenítését is szolgálja Magyarországon.

Napjaink globális biztonságpolitikai kihívásai egyre kevésbé kezelhetők tisztán nemzeti hatáskörben. A terrorizmus, a tömeges, ellenőrizetlen migráció, a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik terjedése, a gyenge vagy működésképtelen államok által jelentett instabilitás és a kibertámadások fokozódása alapvetően módosították a biztonságról és az országvédelemről alkotott elképzeléseinket. A NATO megalapításakor ismeretlen kihívások, kockázatok és veszélyek kezelésére a Szövetség folyamatosan keresi a megfelelő válaszokat és eszközöket, szoros együttműködésben a további érintett nemzetközi szereplőkkel. E válaszokat mindenekelőtt a NATO feladatait és rendeltetését lefektető alapdokumentum, az úgynevezett Stratégiai Koncepció foglalja magában, és erre reflektál Magyarország jelenlegi Nemzeti Biztonsági Stratégiája és Nemzeti Katonai Stratégiája is. 

Válságkezelési tevékenységének keretében a NATO hozzájárul a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához. A legfontosabbnak számító nyugat-balkáni és afganisztáni műveletekben Magyarország jelentős műveleti szerepvállalásával veszi ki részét a közös erőfeszítésekből, mely egyrészt erősíti a Magyar Honvédség nemzetközi szerepét és elismertségét, másrészt pedig a külföldi missziós részvétellel megszerzett tapasztalatokon keresztül elősegíti haderőnk felkészültségének erősítését. Magyarországnak egyszerre nemzeti érdeke és szövetségesi kötelezettsége, hogy fenntartsa a műveletekben meglévő számottevő magyar jelenlétet.

 

A tömeges, ellenőrizetlen migráció által jelentett kihívást a NATO sem hagyhatja figyelmen kívül, mivel a Szövetség biztonságát is érinti. 2016 tavasza óta a NATO támogatást nyújt az Égei-tengeren zajló görög-török és uniós (FRONTEX) tevékenységhez. Magyarország a kezdetektől fogva támogatja és szorgalmazza a NATO szerepvállalását a migrációs válság jelentette biztonsági kihívás kezelésében. Továbbá folyamatosan felhívja a szövetségesek figyelmét a terrorizmus és a migráció összekapcsolódására. A migrációt kiváltó okok kezelése alapvető fontosságú. Ennek része az afganisztáni stabilizáció és a kibocsátó országok védelmi képességeinek fejlesztése, melyhez Magyarország több, NATO-n kívüli, keretben is segítséget nyújt (pl. kiképzés).

A partnerségi kapcsolatrendszer révén a Szövetség napjainkban közel száz országgal tart fent intézményes vagy informális párbeszédet a kölcsönösen előnyös gyakorlati együttműködés kialakítása, valamint a demokratikus értékek közvetítése érdekében. Különösen fontos, hogy a NATO a legfontosabb nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU, EBESZ) is egyre szorosabb kapcsolatot ápoljon. Kiemelkedő jelentőségű az EU-val megvalósuló, az érdek- és értékközösség alapján folytatott stratégiai együttműködés.

Magyarország számára különösen fontos a nyugat-balkáni térség stabilitása, amelyhez nagymértékben hozzájárul a hiteles euro-atlanti integrációs perspektíva fenntartása. A NATO – a nyitott ajtó politika alapján – deklarálta, hogy a régió országai és azon országok, amelyek tagságra törekszenek, meghívást nyerhetnek a szervezetbe, amennyiben teljesítik a feltételül szabott kritériumokat. A nyitott ajtó politika továbbvitelére hazánk az elkövetkezendőkben is kiemelt figyelmet fog fordítani a Szövetségen belül, ennek legutóbbi örvendetes példája volt Montenegró csatlakozása. 

Az Állandó NATO Képviseleten dolgozó civil és katonai munkatársaimmal együtt azon leszek, hogy – érdekeinkkel és értékeinkkel összhangban – a NATO a jövőben is sikeresen töltse be szerepét, egyúttal hazánk a lehető legnagyobb mértékben hasznosíthassa a tagságunk biztosította előnyöket és lehetőségeket. 

 

dr. Balogh István 

nagykövet, állandó képviselő